25 March 2007L'unico modo per liberarsi da una tentazione è cederle. (O. Wilde)

Jedini način da se oslobodite nekog iskušenja jeste da mu podlegnete. (O. Wilde)

No comments: